Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing
Tyson Flannel Shirt - Schmidt Clothing

پیراهن فلانل تایسون

قیمت عادی قیمت فروش $ 54.00 $ 64.99 ذخیره $ 10.99
/

حمل محاسبه در پرداخت.

خرید شرکت

دیگر پیراهن فلانل فرسوده نیست ، ما نرمی و تناسب فلانل خود را کامل کرده ایم. چه بخواهید به یک سفر جاده ای بروید و چه به یک غذای آماده چیلی بروید ، این فلانل ناامید کننده نخواهد بود. آن را با چکمه های جین تیره و کویری سبک کنید تا ظاهری سرد و خسته کننده داشته باشد.

  • نخ آستین بلند پیراهن شطرنجی شطرنجی و جیب وصله را رنگ می کند. 
  • 100 پنبه٪
  • متناسب با اندازه واقعی